• H J E M
  • B A R N
  • P R O D U K T
  • M E T O D E
  • S Y S T M E T

Symbolspråk

Systemet

Her kommer det litt om veien til språk.

Hvilke instanser kan og gjør hva, hvem har ansvar for hva av verktøy,  opplæring i maskiner og programvare,  oppbygging av språk, ord for ord, individuelt eller en mal for alle, lovverket med folketrygdelov og opplæringslov, forskjellen på ASK og pedagogikk, metode for å bygge språk eller pedagogisk metode, hva skal staten gjøre og hva skal kommunene gjøre, hvem i kommunene gjør hva, hvordan kan en så stor og homogen gruppe kunne få et reelt tilbud om språk. Det er mye som er vanskelig, noe er lett, noen tråder har ingen ende, mens andre er i en skikkelig floke. Hva er politikk, er det byråkratiet som faktisk trumfer politikken. Det har vært en utvikling på fagfeltet siden 2009, men går den rett vei for de som trenger det mest?  

 

Alt på denne nettsiden er mitt, mine erfaringer, min kompetanse. Dette har jeg tilegnet meg  som først og fremst som mamma, som lærer, som medmenneske, som me too/Symbolspråk som siden 2008  kun har hatt fokus på å bygge språk for barn som trenger symboler, som gründer av et lite firma, som pådriver både politisk, og i byråkratiet ( bla. Kunnskapsdepartementet, Statped, Utdanningsdirektoratet, NAV Hjelpemiddelsentraler...) og  som medlem i ISAAC, HBF, Løvemammaene, CP-foreningen osv.  Jeg var også i flere år daglig leder i Barnas Språksenter, som Line Avers og jeg startet sammen .  - Alt dette har gitt meg mye baggasje om språk, og ASK spesielt, noe jeg er glad for, og stolt av, men som også er tungt å bære fordi det skjer så ekstremt lite for barna og deres familier. Denne siden om SYSTEMET, er mitt lille bidrag for å kunne vise sammenhenger eller manglende sådan,  for det er så mye mange ikke vet. Og noe i dette "systemet" er enten galskap, ondskap eller manglende kompetanse. Så la oss dele kompetanse i håp om at alle  barn kan få snakke og lære språk.  Dette er mine erfaringer og opplevelser.  Fra mine sko ser systemet ut slik jeg her prøver å vise...

 

 

 

 

Under arbeid!

Forventninger...

Foto: Marianne Otterdahl Jensen, i Helsedirektoratet etter foredrag

Hanne Grav Semner og Marianne Grav Semner

Fordi SPRÅK ER MAKT, er ordene betydningsfulle, for alle.

Det er viktig å vite hva ASK er, hva det IKKE er. Er det et språk? Er det kommunikasjon, og hva er ev forskjellen? Finnes det kommunikasjonsløsninger? Er et kommunikasjonshjelpemiddel et språk? Eller er det pedagogikk? Er tematavler språk? Er tematavler ASK? Metoden for å bygge opp språk, ord for ord, har det noe med pedagogikk å gjøre? Hva snakker vi om når vi bruker alle disse ordene?  For at rett skal bli rett er det viktig å snakke om det samme når man skal lage  systemer som skal fungere.

Symbolspråk

© Symbolspråk, all rights reserved.

instagram-mono

Symbolspråk

tlf: 95 110 109

post@symbolspråk.no

Adr: Nordre Skuterudvei 9, 1434 Ås