symbollanguage

LOGO  Symbolspråk endring2
 • hjem
 • barn
 • produkter
 • kontakt
facebook-mono
instagram-mono

Symbolspråk
Nordre Skuterudvei 9
1434 Ås, Norway

post@symbolsprak.no

tlf: +47 951 10 109

Symbolspråk - metoden

Metoden for å bygge og bruke en kommunikasjonsbok, er selve stilaset i språket, bæringen for hvor langt du skal kunne nå og hvor mye du skal  kunne lære.

Grunnlaget for Symbolspråk-metoden er et ønske om å gi barn tilgang til ord/symboler, så de selv kreativt kan velge hva de vil si. Symbolspråk er som en ordbok, ikke en snakkebok.

Barn som trenger symboler for å snakke er forskjellige. Noen vil trenger språk i form av symboler (og kanskje tekst på sikt) resten av livet. Andre trenger kanskje symbolene som en støtte for å bli forstått av fler enn bare de hjemme. Uansett vil de trenge et rikt ordforråd om de skal få mulighet til å utvikle seg. Nettopp det at språket må være med på alle arenaer, gjør at det spiller ingen rolle hvor og hvor lenge du skal bruke det. Du må ha alle ordene du kan og trenger med deg om du skal vokse og utvikle deg.

 • Boka må være effektiv å bruke
 • Kategoriseringen må være logisk for de som skal legge inn symboler
 • Den må inneholde mange muligheter for tull og tøys,
 • Den skal være en stabil base for ALLE ord
 • Den er grunnmuren for all læring i skolen, så du lærer for livet ikke for læreren
 • Alt du skal kunne må du kunne snakke om
 • Legge til rette for at man på sikt skal kunne snakke grammatikalsk korrekt
 • Kunne inneholde mange titalls tusen ord/symboler

At barna er ulike er en utfordring som gjør det helt nødvendig å tilrettelegge individuelt. Kompetansen på landsbasis er svært ulik, og det gjør det ikke lettere. Det er vanskelig å få hjelp, og når man får det er det vanskelig å vite hvilke erfaringer og faglig grunnlag hjelpen har for reelt å kunne gjøre en forskjell, ikke bare kaste bort verdifull tid. Målet må være at barnet får et språk tilpasset behov og ønsker og at foreldrene er kompetente til å ta ansvar for den daglige driften videre, for den skal være like lite tidkrevende som å pusse tenner.

SPRÅK ER SÅ MYE

Språket blir så visuelt og valgene så store og viktige når man bygger språk for et barn. Dette er grunnlaget for hva barnet skal få lære, erfare og delta i sitt liv med.De sakl ha alle ord, men alt skal læres og prioriteringer må gjøres. Man må bygge for livet, men også for øyeblikkene som er så viktige for motivasjon, personligheten og utviklingen. Vi må sikre to baser i ordenen vii gir, både kjerneord og personlige ord.  

KJERNEORDFORRÅD

Dette er de ordene vi trenger, og som er viktige som en base. Dette kan være ord som "og, men, hoppe, eple, sol, ball" osv. Dette er ord vi må ha, men ofte ikke er de som er så viktige for oss.

PERSONLIGE ORD

Navn på alle du kjenner, steder du er, kallenavn, tull og tøys hjemme, slang som andre jevngamle bruker, butikker du er i, navn på barnehagen/skolen, feriesteder, aktiviteter og ting på hytte eller camping. Dette er det ordforrådet som er viktigst for motivasjon og deltagelse i hverdagen.

Å snakke med symboler må læres, av alle. Foreldre må lære et språk de skal lære sitt barn. Om det ikke er enkelt, er det lett at det drukner i andre oppgaver (som det ofte er nok av). Det må fungere, være logisk for den voksne, ellers stopper det opp. Barnet er helt avhengig av at de voksne legger inn ord, om det ikke er enkelt blir det ikke gjort og barnet taper. Barna trenger ikke vite hva kategorien betyr for en voksen, så lenge det opparbeider seg navigeringeskompetanse på å finne frem. De trykker et sted fordi de vet hva de kommer til, de vet ikke hvorfor de trykker akkurat der. Vi erfarer ofte at foreldre sier at barna med den største selvfølge finner sine spill både på iPad og foreldrenes telefoner. Dette er navigeringskompetanse, de trykker et bestemt sted, for de vet hva de vil. Dette gjør det lett å kategorisere et ordforråd i f.eks substantiv og verb. Og fordi vi skal bygge et språk med flere titalls tusen symboler/ord, så er det viktig at hvert ord bare finnes et sted, om ikke blir det kaos. Vi lager heller ikke linker på tvers av kategoriene, fordi å navigere i de få rene kategoriene er svært effektivt og da vil røde tråder på kryss og tvers være mer til heft og også ødelegge for kreativiteten som ligger i ordene.

Jo enklere jo bedre! Alt har sin faste plass, for bestandig. Har du først lært deg symbolet for "redd" så skal du kunne finne det på det samme stedet, for all tid. Barna må lære både innholdet i symbolet (hvilket ord det er) og hvor de finner det, det skal man ikke klusse til uten videre.

Logikk og enkelt system, for alles skyld