• H J E M
  • B A R N
  • P R O D U K T
  • M E T O D E
  • S Y S T M E T

Symbolspråk

Språket

Å bygge språk med symboler er et håndtverk.  Det har blitt gjort etter Symbolspråk-metoden siden 2008, til over hundre barn i Norge. Det er godt med erfaring og realkompetanse,  og det å få følge mange barn så tett gjennom mange år gjør godt.  

Individuell kommunikasjonsbok, altså ditt språk

Basert på metoden Symbolspråk er bygget opp på, kan du få levert ditt eget språk, med de symbolene du trenger og ønsker, i en layout som fungerer best for deg.

 

Det tar litt tid, noen få uker kanskje, litt avhengig av hvor mange møter vi har, når dere kan, hvem som skal med på møtene osv. Det er vanlig med 3-4 nettmøter for å kartlegge behov både på layout og innhold. Dere får lekse, lage lister med ord dere ønsker, som dere sender  mellom møtene. Så blir alle ordene fylt inn i boken, der de skal være. Vi møtes igjen, dere får se boken og enda mer kommer til, av erfaring kan dette også gjenta seg. For først når man får på plass noen ord, så ser man lettere hva man mangler og snøballen har begynt å rulle. Når vi er enige om at det er bra, nok å fordøye og lære for liten og stor, så runder vi av utviklingen av boken. Avsluttningsvis pleier vi ha et siste nettmøte med opplæring om ASK, om boken, om veien videre allerede dagen etter og månedene som kommer. Det er viktig å ha et godt system, at alle kan og vet det samme og da er det fint å samles og ha en felles opplæring. Her kan også ledelse i bhg/skole, PPT, Statped osv være med.

 

Dette er et produkt, en fil med en bok og realkompetanse til de nærmeste og de som er ønsket inn i dette av familien. Det er barnets språk, det er familien som er de viktigste samtalepartnerne i all fremtid, dette er deres verktøy for å kunne delta og lære sammen i hverdagen.

 

Når boken er overlevert er det en jobb å oppdatere boken med nye ord. Om ikke hver dag, men annenhver, så skal det være en koselig liten jobb å sette seg ned og legge inn ord. Nå er det nemlig en plan for hvor alt skal ligge, så det er ikke så mange kameler å svelge. Og det å gi barnet nye ord, som er høyaktuelle, kan av erfaring lett gi deg gåsehud. Barn oppdager ofte fort hvilken makt de får med språk, det er bare å stålsette seg.

 

Trenger du hjelp, eller råd er det bare å ta kontakt. Blir det behov for å utvide boken med rader og/eller kolonner så kan dere søke om en ny tilpassing, slik at boken til enhver tid er mest mulig hensiktsmessig og effektiv for barnet. Ved skifte fra bhg til skole mister erfaringsmessig mange av barna den tette kompetansen om språket og oppbygningen. Det er mange nye ord som skal inn ved et skifte av arena, ikke bare i forhold til folk og steder, men også med tanke på nye sosiale hendelser som friminutt og sfo, men også fag. Alle ord som skal læres må inn i boka. Det er en sårbar situasjon når alle de som kan boka er nye. Dette er også en ny tilpassing som er nødvendig å gjøre, det er mulig å søke om og få inn igjen en ny runde med tilpassing med nye ord, rader/kolonner og nye folk som må lære og kunne. Dette er arbeid som haster, som må spisses akkurat i forkant av skiftet, slik at barnet ikke må isoleres unødvendig uten mulighet til å delta i sin nye hverdag.

 

Produktet er en fil, inkludert timer med møter og tilpassing.

Boken lages i Communicator til TobiiDynavox, med Symbolstix symbolbank. Plastbok blir ikke levert.

Individuell kommunikasjonsbok kan man søke NAV om.

NAV art nr: 15995; Symbolspråk, individuell kommunikasjonsbok, fil m/tilpassing

Produktet er det samme, enten det er første bok som skal lages, eller en ny tilpassing senere.

Ta gjerne kontakt om det er ønskelig med hjelp til søknad.

Se også under SYSTEM, om NAV og hvordan du kan søke, linker med dommer fra trygderetten osv.

 

Symbolspråk

© Symbolspråk, all rights reserved.

instagram-mono

Symbolspråk

tlf: 95 110 109

post@symbolsprak.no

Adr: Nordre Skuterudvei 9, 1434 Ås