• H J E M
  • B A R N
  • P R O D U K T
  • M E T O D E
  • S Y S T M E T

Symbolspråk

Kurs

Kurs for en eller fler, med blanke ark eller med masse bagasje,- spiller ingen rolle.  Om det er ønskelig med kurs på individuelt grunnlag, for akkurat et spesielt barn, eller på generelt grunnlag  i forhold til ASK, språkbygging, utvikling og fremdrift, hvem gjør hva osv.

 

Kurs for foreldre, for personale i bhg/skole, pedagoger, PPT osv.

 

Ta gjerne kontakt!

Symbolspråk

© Symbolspråk, all rights reserved.

instagram-mono

Symbolspråk

tlf: 95 110 109

post@symbolspråk.no

Adr: Nordre Skuterudvei 9, 1434 Ås