• H J E M
  • B A R N
  • P R O D U K T
  • M E T O D E
  • S Y S T M E T

Symbolspråk

Fordi hvert ord teller...

Språk er makt!

Symbolspråk er et lite firma som siden 2008 har gitt  barn som ikke kan få sagt det de vil med munnen et språk med symboler.  Det å bygge språk for hvert enkelt barn ut i fra deres  behov har bare blitt et viktigere og viktigere poeng med årene. Se BARN for å bli kjent med noen av dem, eller PRODUKTER  for hva vi leverer. Under "metode" finner du mye om hva tanken bak er, hvorfor og hva, realkompetanse i særklasse, fordi dette er et håndtverk med en stolt historie.

 

At barna har behov for og rett til et språk de kan bruke og delta i sitt liv med er en selvfølge.  For å vise hvor komplekst og innlysende ASK er, finner du også her,  informasjon om  ulike offentlige instanser.  En viktig del av Symbolspråk har også vært å prøve å gjøre veien til språk lettere for alle barn som trenger det, ikke bare de som ønsker Symbolspråk som sin metode, men for alle som trenger ASK.  Se under SYSTEMET for mer om systemet , politikk , juss og byråkrati.

Nettsiden er under arbeid!

Symbolspråk

© Symbolspråk, all rights reserved.

instagram-mono

Symbolspråk

tlf: 95 110 109

post@symbolspråk.no

Adr: Nordre Skuterudvei 9, 1434 Ås