Vi bygger språk med symboler

individuelt etter dine behov og ønsker.

Språk er i konstant utvikling og det er viktig å kunne si det du vil, når du vil, også for barn som bruker ASK.

For å lykkes med ASK må det være lett å legge inn og finne symboler. Metoden for oppbygningen er viktig, det er den som er bærebjelken i oppbygningen av språket i årene som kommer.

Vi bygger opp språk individuelt, det er vårt håndverk. Metoden vi bruker er Symbolspråk, det som før het me too.

Vi kan gi deg det ordforrådet du ønsker og trenger, med den layouten som gagner deg best, opplæring av nærpersoner i hvor og hvordan språket skal formes videre i hverdagen og vi ønsker å være en hånd å holde i når det dukker opp utfordringer i hverdagen på veien videre i årene som kommer...

 

LOGO   Symbolspråk endring2
  • hjem
  • barn
  • produkter
  • kontakt
facebook-mono
instagram-mono

Symbolspråk
Nordre Skuterudvei 9
1434 Ås, Norway

post@symbolsprak.no

tlf: +47 951 10 109

"Det å få muligheten til å jobbe med Marianne, som vet akkurat hva barna våre trenger og som er genuint interessert i å få frem deres fulle potensiale, og metoo boken (nå Symbolspråk), har gitt Embla betydelig bedre livskvalitet og muligheten til å by på seg selv, og alle oss rundt henne muligheten til å bli kjent med den fine, snille og veldig omsorgsfulle personen hun er."                                                                                             Hege, mamman til Ebla 7 år

Symbolspråk