• H J E M
  • B A R N
  • P R O D U K T
  • M E T O D E
  • S Y S T M E T

Symbolspråk

Språk er makt!

Symbolspråk er et lite firma som siden 2008 har gitt  barn som av ulike årsaker ikke kan få sagt det de vil med munnen, et språk med symboler.  Å få påvirke og delta i eget liv er en enorm drivkraft til å lære språk.  Derfor er det åpenbart at det er viktig å bygge språk for hvert enkelt barn ut i fra deres  egne behov og ønsker.  Orforråd er svært personlig og nyansert, og det er nyansene som gjør det viktig.  Se BARN for å bli kjent med noen av dem, eller PRODUKTER  for hva vi leverer. Under METODE finner du mye om hva tanken bak er, hvorfor og hva, sær realkompetanse, fordi dette er et håndverk med en stolt historie.

 

At barn har behov for og rett til et språk de kan bruke og delta i sitt liv med er en selvfølge.  For å vise hvor komplekst og innlysende ASK er, finner du også  informasjon om  ulike offentlige instanser.  En viktig del av Symbolspråk har også vært å prøve å gjøre veien til språk lettere for alle barn som trenger det, ikke bare de som ønsker Symbolspråk som sin metode, men for alle som trenger ASK.  Se under SYSTEMET for mer om systemet , politikk , juss og byråkrati.

Nettsiden er under arbeid!

Hvert ord teller

Symbolspråk

© Symbolspråk, all rights reserved.

instagram-mono

Symbolspråk

tlf: 95 110 109

post@symbolsprak.no

Adr: Nordre Skuterudvei 9, 1434 Ås