• H J E M
  • B A R N
  • P R O D U K T
  • M E T O D E
  • S Y S T M E T

Symbolspråk

Kommunikasjonsboken gjorde at Olivia fikk en stemme og en betydning. Hun begynte med Språkstarten (perm med løse symboler) i en alder av 2 år. Allerede da hang vi etter henne i hennes utvikling, så en kommunikasjonsbok ble løsningen. Marianne hjalp oss med oppsett, råd og veiledning. Olivia viste stor interesse og knakk koden fort. Plutselig ville hun ikke ha det vi trodde hun ville ha og vi opplevde at hun fikk sterkere meninger og en vilje. Nå var det ikke slik at noen tok avgjørelsene for henne lenger. Hun fikk si det hun ville og opplevelsen av å bli hørt ga henne en enorm mestring.  

 

Marthe, mamman til Olivia 4 år

Symbolspråk

© Symbolspråk, all rights reserved.

instagram-mono

Symbolspråk

tlf: 95 110 109

post@symbolspråk.no

Adr: Nordre Skuterudvei 9, 1434 Ås