• H J E M
  • B A R N
  • P R O D U K T
  • M E T O D E
  • S Y S T M E T

Symbolspråk

«Vi er to foreldre som neppe er alene om å føle stor takknemlighet og respekt for den kompetanse og innsatsvilje som Marianne Semner har vist. På to år har me too/Symbolspråk gitt vår sønn på 6, en aktiv stemme og rikt vokabular gjennom hele dagen, samt en forståelse av språk på nivå med sine venner.

Han har nå det han trenger for å begynne på skolen og kunne klare seg. Det blir ikke bedre en det.»

Symbolspråk

© Symbolspråk, all rights reserved.

instagram-mono

Symbolspråk

tlf: 95 110 109

post@symbolspråk.no

Adr: Nordre Skuterudvei 9, 1434 Ås