Symbolspråk 63

Boken har 194 sider,  -   8.736 symboler.

Alle sidene har KATEGORIER, skrivelinje og MEST BRUKTE ORD.

Det er muligheter for å bøye substantiv og verb i fire former, adjektiv i tre former.