Symbolspråk 48

Boka har 194 sider, -  8.345 symboler.

Den har KATEGORIER, skrivelinje og MEST BRUKTE ORD på hver side.

Det er muligheter for å bøye substantiv og verb i fire former, og adjektiv i tre former.