Symbolspråk 35

Boken har 202 sider, - 6.034 symboler.

Boken har KATEGORIER, skrivelinje og MEST BRUKTE ORD på hver side.

Det er mulighet for å bøye substantiv og verb i fire former og adjektiv i tre former.