LOGO   Symbolspråk endring2
  • hjem
  • barn
  • produkter
  • kontakt
facebook-mono
instagram-mono

Symbolspråk
Nordre Skuterudvei 9
1434 Ås, Norway

post@symbolsprak.no

tlf: +47 951 10 109

1.200 plastkort med symboler (Symbolstix)i en liten boks!

 

Kom i gang med språkopplæringen fort! Symboler må på læres der de trengs, få de på veggen og begynn på veien til et språk. Bestill, få i posten, heng opp og vips er dere i gang... eller søk NAV HMS om den.

Mer info her...

Symbolspråks   1 - 2 - 3

1 - lær ord/symboler

2 - bygg språket

Vi bygger språk individuelt til hvert enkelt barn, i Grid eller Communicator 5, med Symbolstix. Det ordforrådet du ønsker og bør ha på plass for veien videre, etter Symbolspråk-metoden.

Kommunikasjonsboken er et ferdig produkt, lagd på timer som et håndverk individuelt til deg. En kommunikasjonsbok er et hjelpemiddel du kan søke NAV om, eller bestille selv. Vi hjelper deg gjerne med søknad til NAV, vi vet prosessen er lang og tung nå, men vi håper på en bedring på det området. Vi mener oppriktig at et kommunikasjonshjelpemiddel også først er hensiktsmessig og nødvendig når det er tilpasset den som trenger det, slik som vi i dag tar som en selvfølge at rullestoler og alle andre hjelpemidler må være. Og et språk er en menneskerett, for hele livet, og har ingen ting med undervisning og opplæring i skole (sett bort i fra at det er hele grunnlaget for å lære noe som helst).

Mer om individuell kommunikasjonsbok og malene her.

 

Barn vokser og bytter arena. Dette betyr at også de voksne som etter hvert kan og vet byttes ut. Da er det fint å kunne hente kompetanse et sted som har anledning til å hjelpe til fra sidelinjen. Språket til barnet er bygd, men det skal bygges på hver eneste dag og noen må gjøre det. Vi kan gjerne veilede, ha opplæring i både oppbygning og strategier for fremtiden om det er ønskelig, bare et enkelt kurs, eller som en oppfølging over tid. Det er bare å ta kontakt. Vi ønsker å gjøre en forskjell for barn som bytter skole, går fra barnehage til skole osv. Vi har erfaring med at det er godt å kunne bidra helt konkret på detaljnivå individuelt.

Språket vokser i takt med barnet. Vi vet at barn som bruker språket sitt ofte automatiserer og kan innholdet så godt at det å legge til rader og kolonner er en klok måte å gi større muligheter ikke bare til fler ord, men også å kunne snakke raskere og enda mer effektivt. Vi bytter ikke bok for å øke ordforrådet, vi bygger alltid ut den boka barnet alt har og kan! Det er ingen sak å legge inn fler rader og kolonner, men det er ofte en stor jobb. Dette er ikke en oppgradering, men en utbygging.  Denne utvidelsen kan man søke NAV HMS om, eller man kan betale for den selv. Vi hjelper gjerne til med søknad til NAV, men vet at også denne prosessen er lang og tung akkurat nå.

Les mer om Symbolspråk-metoden her.

Individuell kommunikasjonsbok

Konsulent

Språkstarten

3 - bruk og videreutvikling av språket, veien videre i livet

Vi kan bidra med råd og tips, om alt fra å komme i gang, hvor man kan begynne, om systemet osv. Bare ta kontakt.

Vi kan holde kurs, for få eller mange, på generelt grunnlag om ASK, eller på individuelt grunnlag for et barn, for privatpersoner, kommuner, BPA-leverandørere osv. Nå gjøres alle kurs via nett. Pris pr time kr 750,- eks mva.

Vi kan også utføre arbeid, produksjon av kommunikasjonsbok, oppdatering av lister med ord som skal inn i boka, eller andre konkrete oppgaver som f.eks legge inn bøker i programvaren med bilder og navigering så barnet selv kan bruke boken selvstendig. Pris pr arbeidstime kr 500,- eks mva.